The work she proposes comes from the seeds of contemporary dance and its branches. A creative room where we can explore individual, by partners or collective identities and qualities.
We begin the classes with a few exercises of body awareness and breathing influenced by diferents yoga techniques, followed by a series of sequences to reach the optimal muscular tone and strenght.
Guided improvisations are part of this first exercises. *Through these thematic axes that help students to fill their continent with new or reviewed contents.*
Through the choreographic variations I make *emphasis to* the floorwork, jumps, suspension, balance, out of balance, space awareness and peripheral listening. Challenging the center of gravity to recover it. Fall to stand up again.
The second half of the class is based on contact work. By duet, trios and groups we work the confidence, the weight and a variety of intensities, how we drive or we are driven by others. Suggesting or following a proposal are some of the actions that we will carry out through the complicity and physical theater.
The emphasis of the personal choreographic point of view she proposes it sustains on the intensity, volume and contrast through gesture as an ephemeral frame, footprint, reflecting the common imaginary. Here and now.

Basat principalment en la dansa contemporània i els seus vessants, les classes que proposo són un punt de trobada. Un espai de treball creatiu per explorar identitats, tan individuals, duets o de grup. Explorant camins, opcions i presència.

Començarem amb un seguit d’exercicis de consciència i respiració. Seguit d’un escalfament per assolir el to muscular adequat. Les improvisacions pautades formen part també d’aquesta primera part de la classe. Seguint eixos temàtics que ens ajudaran a omplir el nostre continent de nous continguts o bé revisar els que ja tenim adquirits.

A través de les variacions faig èmfasis en el treball de terra, els salts, la suspensió, l’equilibri, el desequilibri, la consciència espacial i l’escolta perifèrica. Desafiant el centre de gravetat per tornar-lo a reprendre. Caure per tornar-se aixecar.

La segona part de la classe es basa en el treball de contacte. Ja bé en parella, per trios o en grup, treballarem la confiança, el pes i les intensitats amb les quals conduir o ser conduit pels altres. Proposar o seguir la proposta són algunes de les accions que durem a terme mitjançant la complicitat i el teatre físic.

Al llarg del workshop procuraré donar entendre la visió particular de la dansa.

Utilitzo el gest com a retòrica, fugint de la demagògia i buscant una descripció narrativa, poètica o conceptual del que succeeix al nostre voltant. A vegades sota la meva mirada i d’altres des d’una altra òptica (coreògrafs, companys, mestres,..). A través de les classes projecto la visió de la societat, les relacions humanes. Recuperant la naturalesa del gest, honest i singular.

Until July 2016

Municipal Dance School EMC.

2015-2014

Municipal Dance School EMDC (Castelldefels, CAT,ES) 14hour/week from kids to senior ( All levels)

Grup Xarxa (Torellló, CAT,ES) Contemporary dance (intermediate-advanced).

2007- 2012 VARIUM Espai de moviment (Barcelona) Contemporary dance (intermediate-advanced).

2012-2014 MUSICART 102. Escola de música i arts escèniques. Contemporay dance (beginners)

2009-2012 MIREN VIAR school of dance (Barcelona) Contemporary dance (intermediate).

AREA Espai de dansa i creació (Barcelona). As an eventual lecturer. Contemporary dance (intermediate-advanced).