RESSONÀNCIES

Compossició instantània per artístes escènics

Ressonàncies sorgeix des de la recerca, la intuïció i la memòria. Des del cos conscient, el cos en espera, actiu o reactiu, convertim idees i pensaments en accions de moviment. Són el conjunt de pràctiques i exercicis desenvolupats al llarg dels processos creatius en els quals he estat i estic immersa. El treball radica en democratitzar les formes construïdes a base de pseudoderivats. Tracte d’allò que intuïm que podria arribar a ser cert però encara no sabem nombrar.

Des del diàleg en moviment generem paràmetres físics lliures d’estigmes, que ens guien en la composició improvisada. Treballant des de l’aquí, l’ara i el tot. En l’espai i en el moment present, i amb totes les oportunitats que se’ns ofereixen.

L’entrenament s’articula al voltant de sincronitzar cos i ment en la tasca d’improvisar com a solista o bé com a part d’un col.lectiu per a una peça de dansa o d’altres projectes artístics. L’estructura del laboratori es basa en la improvisació i el contact. Canals de comunicació entre cossos, per establir diàlegs en moviment. Passem pel reconeixement de paràmetres físics, arquitectures espacials, pràctiques per l’expansió i la tonicitat del cos, patrons rítmics i de respiració.

Recerca per a la creació i

la composició instantània

El laboratori va dirigit a professionals i estudiants de dansa, improvisadors i artistes  de moviment escènic. Que vulguin identificar la naturalesa del seu propi gest per diversificar, irradiar o descontextualitzar el seu discurs.

Formats de la proposta

-Sessió única.

Durada: 1:30h fins 3h.

-Laboratoris setmanals.

Durada: 3h per dia, al llarg de 5dies.

-Laboratoris de cap de setmana

Durada: 5h per dia, al llarg de dos dies.